تبلیغات
تاریخ و تمدن - مطالب ابر تاریخ مصر

تاریخ : سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 | نویسنده : افشین
آغاز و پایان امپراطوری مصر باستان

 مصر باستان در شمال خاوری آفریقا و در درهٔ رود نیل شکل گرفت ، که در یک دورهٔ زمانی بین 3200  سال پیش از میلاد تا زمان تسخیر مصر بدست اسکندر مقدونی وجود داشت. این تمدن نمونه‌ای از امپراتوری های بنا شده بر مبنای اصل آبیاری بود . به فرمانروایان مصر باستان فرعون گفته می‌شد.

Image result for ‫مصر باستان‬‎

شروع تمدن مصر باستان در حدود 3140  سال پیش از میلاد و در زمانی بود که دو قلمروی مصر سفلی و مصر علیا تحت پادشاهی نخستین فرعون بنام نارمر که برخی او را منس می‌نامند ، به وحدت سیاسی رسیدند . مصر باستان در دوره دراز تمدن خود چندین بار زیر فرمانروایی نیروهای بیگانه از جمله ایرانیان هخامنشی نیز درآمد.
حدود  2900  سال پیش از میلاد مسیح ، سومین سلسلۀ مصر که خاستگاه آن بنا به مستندات تاریخی در ممفیس واقع در مصر سفلا بود شکل گرفت ودارای نظام دیوانی، قضایی، سپاه و نظام تولید و اقتصاد بود و به همین دلیل و براساس همین مستندات تاریخی، برتری تاریخی یا به سخن دیگر اولویت به مصر سفلا تعلق گرفت.  همزمان با تأسیس این سلسله، سلسله یا حکومتی معارض و مخالف آن نبوده است و یا حداقل در منابع تاریخی از آن نام برده نشده است.
نخستین پادشاه این سلسله زوزر نام داشت که ساخت و بنای کهن ترین اهرام پله دار ، یعنی هرم ساکارا ، را به وی نسبت داده اند و پس از آن سلسلۀ چهارم  زمام دارشد. مهم ترین فرعون های این سلسله خئوپس(کئوپس) ، خفرن(سنفرو، خفو، خفرو)  و میکرینوس  بودند که بنیانگذاران ، طراحان و سفارش دهندگان اهرام با عظمت جیزه در نزدیکی ممفیس می باشد.

Image result for ‫مصر باستان‬‎

مصریان به این ترتیب با روی کار آمدن سلسۀ چهارم به استخراج معادن مس، برخی ازسنگ ها از جمله فیروزه پرداختند. این روند دردورۀ زمام داری سلسلۀ پنجم با اندکی تحول و گسترش دنبال شد و مصریان که تا آن زمان نیز ثروتمند بودند، ثروتمندتر شدند؛ تاریخ مصر نشان می دهد که فراعنه و غالب مردم دارای چه زندگی مرفه و پیشرفته ای بوده اند. مصریان لباس های گران قیمت می پوشیدند و دارای خانه های زیبا و محکم بودند. معابد و تأسیسات عمومی پیشرفته و از غنای مالی و اندوخته ها برخوردار بودند و در سایۀ این رفاه و امکانات فوق العاده، امنیت و آسایش نیز به طورکامل در سرتاسر مصر حاکم بود.

Image result for ‫مصر باستان‬‎

با طلوع سلسلۀ ششم در مصر ، کشتیرانی در دریای سرخ و رود نیل گسترش یافت و کشتی های مصریان به مسافت های دور می رفته و پیوندهای تجاری و مبادلات کالا با سرزمین های دور و نزدیک داشته اند. درهمین مقطع زمانی کشتی هایی عظیم و غول آسا به آب انداخته شده که مملو از سربازان بودند که با هدف کسب غنائم به سرزمین های دیگر رفته و در سواحل دیگر لنگر می انداختند. این کشتی ها در طول و یا درمسیر رود پرآب نیل از آبشارها گذشته و پس از غارت اموال و دستبردهایی که درمسیر راهشان انجام می دادند، با غنائم بسیار و اموال و کالاهای فراوان به جایگاه اولیه شان باز می گشتند.

اهرام مصر و یا به اصطلاح مقابر هرمی ،از توده های عظیمی از سنگ های تراش داده شده که دارای اشکال هندسی خاصی بودند، بدون ملاط ساخته می شده و تعداد آنها که به دست آمده از هشتاد مقبره بیشتر نیست. این مقابر هرمی جملگی در مصر سفلا و در ناحیۀ ممفیس به دست آمده است. زیرا ممفیس مرکز قدرت مصر سفلا و محل زندگی اشراف و اغنیا بوده است.

سرانجام اسکندر مقدونی در سال 323 قبل از میلاد به مصر لشکرکشی کرد و البته در آنجا به عنوان یک ناجی مورد استقبال قرار گرفت.

Image result for ‫حمله اسکندر مقدونی به مصر‬‎

او را در ناحیه ای به نام سیوا واقع در صحرای لیبی، «ارباب جدید عالم» و پسر آمون خواندند. از این زمان به بعد، اسکندر اغلب از - آمون
زئوس - به عنوان پدر حقیقی خود یاد می‌کرد و سکه‌هایی که متعاقباً ضرب شدند اسکندر را با شاخ‌های قوچ که نشانهٔ الوهیت بود، به تصویر کشیدند. در مدت اقامتش در مصر شهر اسکندریه را بنیان نهاد که در آینده به پایتخت باشکوه دودمان بطلمیوسی (( نام دودمانی یونانی‌نژاد بود که از 305 تا 30 پیش از میلاد یعنی نزدیک به سیصد سال بر مصر باستان فرمان راندند )) مبدل شد.


گردآوری و نگارش : کاروکبرچسب ها: تاریخ و تمدن، تمدن مصر، تاریخ مصر باستان، فرعون، تاریخ مصر، تمدن مصر باستان،