تبلیغات
تاریخ و تمدن - مطالب ابر تاریخ مصر باستان

تاریخ : سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 | نویسنده : افشین
آغاز و پایان امپراطوری مصر باستان

 مصر باستان در شمال خاوری آفریقا و در درهٔ رود نیل شکل گرفت ، که در یک دورهٔ زمانی بین 3200  سال پیش از میلاد تا زمان تسخیر مصر بدست اسکندر مقدونی وجود داشت. این تمدن نمونه‌ای از امپراتوری های بنا شده بر مبنای اصل آبیاری بود . به فرمانروایان مصر باستان فرعون گفته می‌شد.